ΝΕΑ


   

Δελτίο Τύπου: e-Skills for Jobs 2014 - Μια μεγάλη νέα καμπάνια ξεκινά | 6 Μαΐου 2014 το Grand Event στην Αθήνα

20/03/2014


Δελτίο Τύπου: e-Skills for Jobs 2014 - Μια μεγάλη νέα καμπάνια ξεκινά | 6 Μαΐου 2014 το Grand Event στην ΑθήναΑθήνα, 20 Μαρτίου 2014. Στην εκστρατεία
e-Skills for Jobs 2014, η οποία αποτελεί απάντηση στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για καταρτισμένους σε ψηφιακές δεξιότητες επαγγελματίες, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας συμμετέχει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). 


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον DIGITALEUROPE και το European Schoolnet υλοποιεί την εκστρατεία e-Skills for Jobs 2014, που στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους σε σχέση με την εργασία. H εκστρατεία θα υλοποιηθεί σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνοντας φοιτητές, ανέργους, επαγγελματίες των ΤΠΕ και των ΜμΕ, σχετικά με το ευρύ φάσμα των ευκαιριών, που σχετίζονται με θέσεις εργασίας στις ΤΠΕ σήμερα.

Ο ΣΕΠΕ ως Εθνικός εταίρος για την Ελλάδα διαθέτοντας σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο DIGITALEUROPE, ο EITO και ο WITSA, συμβάλλει στη συν-διαμόρφωση της νέας αυτής δράσης e-Skills for Jobs 2014, που υλοποιείται μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, περίοδος που συμπίπτει χρονικά και με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Grand Coalition for Digital Jobs”, μια πανευρωπαϊκή συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων οργανισμών και φορέων, που βοηθούν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος των ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες και στην αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Από το 2009 μέχρι και σήμερα η πρωτοβουλία e-Skills, ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια αποδέκτες σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας, που προέκυψαν μετά από συνεργασία όλων των εταίρων σε εθνικό επίπεδο, είχαν σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υιοθέτηση και κατανόηση των στόχων και των πολιτικών προς την ανάπτυξη της εγχώριας ψηφιακής οικονομίας.

“e-Skills for Jobs 2014 Grand Event: Mobilising to Support Job Creation and Upskilling of the Workforce”
6 Μαΐου στην Αθήνα


Κομβικό σημείο στο πλαίσιο της δράσης αποτελεί η διοργάνωση από το ΣΕΠΕ του e-Skills for Jobs 2014 Grand Event, στις 6 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, η ένταξη του οποίου στις δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει τη στήριξη της Ελληνικής πολιτείας στην προσπάθεια αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία.

Το e-Skills for Jobs 2014 Grand Event στοχεύει στη συμμετοχή υψηλού κύρους προσωπικοτήτων από όλη την Ευρώπη (Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι, Πολιτικοί, Επιχειρηματίες, Στελέχη, Ακαδημαϊκοί, Δημοσιογράφοι, κ.ά.), οι οποίοι θα αναπτύξουν τις απόψεις τους σε παράλληλες θεματικές συνεδρίες, άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους της Digital Agenda 2020. 


 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1995. Ο ΣΕΠΕ, ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της πολιτείας παρέχει έγκυρη και υπεύθυνη γνωμοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Τα μέλη του ΣΕΠΕ είναι επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών απ' όλη την Ελλάδα που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ. Ο ΣΕΠΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψηφιακής Τεχνολογίας (DIGITALEUROPE), του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Πληροφορικής (EITO) και του Παγκοσμίου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών (WITSA).

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2016

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. The information and views set out on this website do not necessarily reflect the official opinion of EASME, the European Commission or other European Institutions and they may not be held responsible for the use made of the information contained, neither any person acting on their behalf.