ΝΕΑ


   

Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016

06/06/2016


Ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016

Οι ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016, πραγματοποιούνται ως συνέχεια της επιτυχημένης καμπάνιας το 2015, με στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση ανθρώπων, που διαθέτουν υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φέτος, οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν τις παρακάτω 3 κατηγορίες: 

Young digital talent 

Η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 - 25 ετών, που ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη video game. Αν διαθέτετε καλές ψηφιακές δεξιότητες, κίνητρο και πρόθεση να σχεδιάσετε ένα video game ή δημιουργικές ιδέες και την ικανότητα να τις υλοποιήσετε, ξεκινήστε το δικό σας project άμεσα.

Outstanding digital skills developer

Η δεύτερη κατηγορία απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο 2ο γύρο του online εκπαιδευτικού προγράμματος, Developing Digital Skills in your Classroom του European Schoolnet Academy.

Δικαίωμα υποβολής video έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και παρουσιάζουν αξιοσημείωτη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία, καινοτόμους τρόπους για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Innovative App developer 

Αυτή η κατηγορία είναι ανοικτή για νέους από όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ηλικίας μεταξύ 18-35 ετών και ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη εφαρμογών. Για τη συμμετοχή απαιτούνται βασική αντίληψη για το coding, δημιουργικές ιδέες με δυνατότητα εφαρμογής και επιχειρηματικές δεξιότητες.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών σε όλες τις κατηγορίες λήγει την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016.


 

eSkills for Jobs
Η ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης eSkills for Jobs (Ψηφιακές δεξιότητες για την απασχόληση), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το 2015 και 2016, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη των πολιτών να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους στην εργασία, ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία μέχρι σήμερα δεν ικανοποιείται, παρά τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας στην Ευρώπη.

Η εκστρατεία είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Grand Coalition for Digital Jobs”, μια πανευρωπαϊκή σύμπραξη πολλών ενδιαφερομένων εταίρων, που βοηθά στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του αριθμού των Ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ και την αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ.

Στην Ελλάδα, οι ενέργειες στο πλαίσιο της εκστρατείας eSkills for Jobs, (ημερίδες, workshops, on-line δράσεις, κ.λπ.) συντονίζονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το eSkills for Jobs στην Ελλάδα, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση eskills4jobs.gr και για την Ευρώπη, στη διεύθυνση: eskills4jobs.ec.europa.eu.
Επικοινωνία: Μύριαμ Βασιλειάδου, ΣΕΠΕ, myrvas@sepe.gr, τηλ.: 2109249540-1, fax: 2109249542. 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2016

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. The information and views set out on this website do not necessarily reflect the official opinion of EASME, the European Commission or other European Institutions and they may not be held responsible for the use made of the information contained, neither any person acting on their behalf.