ΝΕΑ


   

Media Kit

10/03/2014


Media Kit


Logos

  • e-Skills for Jobs 2014 | Σε μορφή [jpg] [eps]
  • ΣΕΠΕ | Σε μορφή [jpg] [eps]
  • DigitalEurope | Σε μορφή [jpg] [eps]
  • Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Σε μορφή [jpg] [eps]
  • European Commission | Σε μορφή [jpg] [eps]
  • Grand Coalition | Σε μορφή [jpg] [eps].

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2016

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. The information and views set out on this website do not necessarily reflect the official opinion of EASME, the European Commission or other European Institutions and they may not be held responsible for the use made of the information contained, neither any person acting on their behalf.